Glavni izbornik


Lijevi izbornik

Polica privatnosti

Uvod

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. – Podružnica Hrvatska ("Tvrtka") shvaća pacijentovu privatnost vrlo ozbiljno i obavezuje se poštivati je na najbolji mogući način. Kada posjetite mrežno mjesto www.berlin-chemie.hr ("Mrežno mjesto" ili “Mjesto”) ili tražite usluge dostupne na Mjestu, Tvrtka može obrađivati Vaše osobne podatke. Aktualna Polica privatnosti ("Polica privatnosti") opisuje aktivnosti koje provodi Tvrtka u obradi Vaših osobnih podataka kroz svoje Mrežno mjesto i obveze koje u tom pogledu poduzima Tvrtka.

Gdjegod to zahtijeva hrvatski Zakon o zaštiti osobnih podataka br. 106/12 i njegove izmjene i nadopune ("Zakon o zaštiti privatnosti"), od Vas će se prethodno tražiti pristanak na obradu Vaših osobnih podataka.

Kada dajete osobne podatke trećim stranama morate poduzeti prethodne mjere kako biste osigurali da otkrivanje takvih podataka Tvrtki (i naknadna obrada u svrhe navedene u primjenjivoj obavijesti o privatnim informacijama) bude u skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti kao i s primjenjivim zakonima i odredbama; primjerice, možete dati osobne podatke trećim stranama samo nakon što ste ih propisno obavijestili te zaprimili njihov specifični pristanak.

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. – Podružnica Hrvatska, Horvatova 80A, 10020 Zagreb, Hrvatska.

Tipovi obrađenih podataka

Posjećivanje ili konzultiranje Mrežnog mjesta obično ne uključuje prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka osim "navigacijskih podataka" i kolačića kako je to opisano u nastavku. Pored toga, možete dobrovoljno dati osobne podatke Tvrtki ili prilikom interakcije s nekim funkcijama Mrežnog mjesta ili kada zahtijevate određene usluge dostupne na Mjestu.

Navigacijski podaci i kolačići

Obrada Vaših osobnih podataka na Mrežnom mjestu ograničena je na tzv. "navigacijske podatke", a to su podaci koji se prenose na Mrežno mjesto prema potrebi za rad podešavanja računalnih sustava za upravljanje Mrežnim mjestom kao i protokolima internetske komunikacije. Primjerice, IP adrese ili nazivi domena računala koje se koriste za posjetu Mrežnom mjestu kao i drugi parametri povezani s radnim sustavom koji su korišteni za spajanje na Mrežno mjesto. Tvrtka prikuplja takve i druge podatke (poput broja posjeta i vremena provedenog na Mrežnom mjestu) za istinske statističke svrhe i na anonimni način kako bi se pratila funkcija Mrežnog mjesta i kako bi se poboljšala njegova učinkovitost. Takvi se podaci ne prikupljaju da bi se povezali s drugim informacijama u vezi korisnika Mjesta niti da bi se omogućila Vaša identifikacija;ipak zbog prirode takvih podataka, informacije bi mogle omogućiti Vašu identifikaciju kroz obradu i povezivanje s drugom podacima od trećih strana. Iz tog razloga, navigacijski podaci se deidentificiraju neposredno nakon obrade i može ih obraditi samo Tvrtka kako bi se pripisale odgovornosti u vezi s računalnim prekršajima načinjenim na štetu Mrežnog mjesta ili kroz Mrežno mjesto. Bez obzira na prethodno spomenuto, navigacijski podaci opisani na prethodni način čuvaju se tijekom ograničenog vremenskog razdoblja u skladu s primjenjivim odredbama.

Mjesto koristi "kolačiće". Uporabom ovog Mjesta, pristajte koristiti kolačiće kako je to opisano u Polici privatnosti.

Kolačići su male datoteke na tvrdom disku računalu. Mjesto koristi takozvane "sesijske kolačiće" i "trajne kolačiće".

Sesijski kolačići privremeni su stringovi informacija koji se koriste kako bi se olakšalo korištenje Mjesta, za interne sigurnosne svrhe i primjenu sustava. Kolačići koji se koriste na Mjestu ne sadrže informacije o korisnicima; takvi kolačići spremaju se na privremeno i odmah se brišu nakon što zatvorite svoje pretraživač.

Stalni kolačići mogu imati promjenjivo trajanje (od jednog sata do jedne godine). Tvrtka usvaja ovaj tip kolačića samo kako bi se spremio jezik koji odabire korisnik i kako bi se poslale statističke informacije sustavu Google Analytics koji tvrtki omogućava da analizira/pristupu Mrežnom mjestu za statističke svrhe. Kolačići su usvojeni čisto u statističke svrhe i informacije o njima prikupljaju se u agregatnom obliku. Uporabom para kolačića (odnosno stalnog kolačića i sesijskog, koji se briše kada korisnik zatvori pretraživač), Google Analytics također sprema vremenski pečat početka posjeta i izlaska s Mrežnog mjesta.

Kolačići korišteni na Mjestu ne prikupljaju informacije o korisnicima Mjesta; međutim, možete odlučiti da onemogućite kolačiće promjenom postavki Vašeg pretraživača.

Dio "Pomoć" dostupan na alatnoj traci većine pretraživača prikazuje kako izbjeći primanje kolačića web pratilica i drugih tehnologija praćenja kao i kako dobiti informacije iz pretraživača o prisutnosti takvih tehnologija te kako ih onemogućiti.

Međutim, onemogućavanje kolačića mogli bi umanjiti Vašu mogućnost uporabe Mjesta i spriječiti Vas od punog iskorištavanja funkcija i usluga dostupnih na Mjestu.

Tvrtka niti pristupa kolačićima niti ima kontrole nad njima kao niti nad web pratilicama i drugim tehnologijama praćenja koje koriste treće strane kojima biste mogli pristupiti s Mrežnog mjesta; Tvrtka niti ima pristupa niti kontrolira sadržaj ili dokumente koji se objavljuju ili se dobivaju kroz spomenute web stranice; Tvrtka niti ima pristupa niti kontrolira metodu obrade Vaših osobnih podataka za koje Tvrtka izričito odbija bilo kakvu odgovornost. Provjerit ćete Politiku privatnosti mrežnih mjesta kojima pristupate s Mjesta kako biste saznali uvjete koje vrijede za obradu Vaših osobnih podataka. Shvatljivo je da se trenutna Politika privatnosti primjenjuje samo na Mrežnom mjestu na prethodno definiran način.

Čuvanje i pohrana osobnih podataka

Osobni podaci se čuvaju i obrađuju računalnim sustavima koji pripadaju Tvrtki i njima upravlja Tvrtka ili treće strane koje osiguravaju tehničke usluge; za više pojedinosti molimo proučite dio "Pristup podacima" u nastavku teksta. Podatke obrađuje jedino visoko kvalificirano osoblje uključujući osoblje zaduženo za provedbu izvanrednih postupaka održavanja.

Svrhe i metode obrade podataka

Tvrtka može obrađivati Vaše osobne podatke za sljedeće svrhe: upravljanjem Vašim komunikacijama (uključujući obavijest o farmakovigilancijskim događajima), upravljanjem Vašim zahtjevima za informacijama itd.

Vaši osobni podaci obrađuju se i papirno i elektronski u skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti i u skladu s profilima podataka o sigurnosti i povjerljivosti te u skladu s načelima poštene i zakonske obrade podataka.

Podaci se čuvaju tijekom vremena koje strogo potrebno za postizanje specifične svrhe za koju se prikupljaju.

Sigurnost i kvaliteta osobnih podataka

Tvrtka poduzima mjere za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka i za ispunjavanje sigurnosnih odredbi kako to određuje Zakon o zaštiti privatnosti i putem bilo koje primjenjive uredbe kako bi se spriječio gubitak podataka, nezakonsku ili zlonamjernu uporaba podataka i neovlašteni pristup navedenim podataka.

Tvrtka je usvojila odgovarajuće tehničke mjere poput višestrukih sigurnosnih tehnologija i postupaka zaštite podataka od izmjene, gubitka i neovlaštenog pristupa: zapravo se Vaši osobni podaci čuvaju na serverima smještenim u prostorijama s ograničenim pristupom i podložnim kontrolama. Pored toga informacijski sustavi i računalni programi koje koristi Tvrtka podešeni su na takav način kako bi uporabu osobnih i/ili identifikacijskih podataka sveo na minimum. Podaci se obrađuju do najstrože mjere i samo kako bi se postigla specifična svrha njihova prikupljanja. Možete pomoći Tvrtki da ažurira i/ili osigura ispravnost Vaših osobnih podataka tako što ćete nam javiti sve informacije u vezi Vaše adrese, kvalifikacija, kontaktnih pojedinosti itd.

Pristup podacima

Vaši osobni podaci bit će dostupni samo osoblju koje je unutar Tvrtke zaduženo za obradu podataka. U vezi s njihovim dužnostima takvo osoblje možda će trebati obraditi takve podatke kako bi udovoljili Vašim zahtjevima. Podaci se mogu otkriti drugim zaposlenicima Tvrtke kao i drugim tvrtkama Menarini Grupe, uključujući A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, za iste svrhe kao i gore navedene i/ili za administrativne svrhe.

Bez obzira na stavke prethodno navedenog stavka, Vaši osobni podaci neće se prenositi trećim stranama, bez obzira jesu li to fizičke ili pravne osobe i neće se širiti na bilo koji drugi način ili u bilo kojem drugom obliku.

Opskrba osobnim podacima

Kad su označeni zvjezdicom [*] Vaši su podaci potrebni da bi Tvrtka mogla obraditi upite zaprimljene kroz Mjesto (primjerice, zahtjeve za informacijama i/ili materijalima) ili da bi Vas se kontaktiralo da popratite svoj zahtjeve. Vaše odbijanje da pružite te podatke spriječiti će Tvrtku od pružanja usluga koje ste tražili. Pružanje bilo kojih drugih podataka koji nosu označeni zvjezdicom nije obavezno: Vaše odbijanje neće imati utjecaja na bilo koju aktualnu implikaciju.

Primjena Vaših prava

Možete bilo kada primijeniti prava koja određuje Zakon o zaštiti privatnosti uključujući pravo na primanje potvrde o postojanju Vaših osobnih podataka unutar Tvrtke, pravo na provjeru sadržaja, izvora i točnosti Vaših podataka i/ili zahtjeva za ažuriranjem Vaših podataka, brisanja i/ili identifikacije ako nisu zakonito obrađeni kao i pravo na prekid obrade takvih podataka zbog nezakonitih razloga.

Kontrolor podataka možete primijeniti bilo kada putem e-pošte ( Pošaljite nam poruku ) ili napismeno (na: Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. – podružnica Hrvatska, Horvatova 80A, 10020 Zagreb, Hrvatska) za primanje informacija o obradi Vaših osobnih podataka od strane Tvrtke, za primjenu prava koja utvrđuje Zakon o zaštiti privatnosti kao i za primanje ažuriranog popisa osoba kojima su dostupni Vaši podaci.


PRETRAŽI