Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. / Tvrtka / Istraživanje i razvoj / Kemija /

Glavni izbornik


Kemija

Kemijsko-analitički razvoj novih aktivnih tvari

Odjel za kemiju provodi projekte u okviru kemijsko-analitičkog razvoja novih aktivnih tvari. U to spada sinteza referentnih tvari i metabolita, određivanje njihovih fizikalno-kemijskih svojstava te utvrđivanja činjenica neophodnih za procjenu sigurnosti primjene.

Taj čitav spektar zadataka obavljaju stručnjaci radnih skupina koje se bave sintezom, određivanjem svojstava tvari te biotehnologijom.

Skupina za sintezu odgovorna je za proizvodnju uzoraka lijekova za pretklinička ispitivanja, analitički razvoj postupaka organske kemije te razvoj suvremenih tehnologija za pročišćavanje.

Skupina za određivanje svojstava tvari uključena je u znanstvena istraživanja inovativnih aktivnih tvari. Pritom se utvrđuju vrsta tvari, čistoća, sadržaj i fizikalno-kemijska svojstva, pomoću najsuvremenijih analitičkih tehnologija.

Grupa za biotehnologiju odgovorna je za analitičko ispitivanje bioloških materijala kao dio toksikoloških provjera inovativnih aktivnih tvari.


PRETRAŽI