Održivost i društveni angažman

Predanost održivom razvoju

Naš je cilj pridonijeti zdravstvu diljem svijeta razvijanjem i proizvodnjom inovativnih lijekova. Kao proizvođači lijekova posebno smo odgovorni za svoje proizvode. Da bi se spriječili rizici za potrošače, naši su proizvodi podložni stalnom nadzoru i testiranju kako bi se osigurala njihova izvrsna kvaliteta. To uključuje i naše uvjete suvremene proizvodnje. Smatramo svojom obvezom slijediti održivi razvoj s pogledom na budućnost te sukladno tome djelovati na ekonomski, ekološki i socijalno osviješten način.

Odgovornost za okoliš

Kod proizvodnje lijekova s ozbiljnošću preuzimamo odgovornost za uštedu resursa i smanjenje utjecaja na okoliš te smo posvećeni kontinuiranom poboljšanju učinaka koji se odnose na okoliš i energiju, koliko je to ekonomski izvedivo.

Na primjer, iskorištavamo brojne mogućnosti za uštedu energije i time pridonosimo zaštiti klime. Uz to, nastojimo kontinuirano povećavati učinkovitost sirovina i ambalažnog materijala koji upotrebljavamo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Odgovornost za naše zaposlenike

Vjerujemo da je zaštita na radu upravljačka odgovornost. Zato osiguravamo uvjete unutar tvrtke koji omogućuju svim zaposlenicima da svoj posao obavljaju u sigurnom okruženju i bez nesreća. Opasnosti i rizici sustavno se uklanjaju ili svode na najmanju moguću mjeru.

Pomoću strukturnih mjera, tehničkom opremljenošću, početnim i dodatnim usavršavanjem naših zaposlenika te bliskom suradnjom s nadležnim tijelima osiguravamo sigurnost naših zaposlenika i partnera.

Daljnje teme